Zadanie 1 Prostopadłościan o wymiarach 3cm,25cm i 1,2m ma masę 5 kg.Jaka jest gęstość substancji, z której wykonano prostopadłościan?
zadanie2 oblicz, jaką masę ma miedziany prostopadłościan o objętości 0,02 m3
zadanie3 jaką masę ma kra lodowa o objętości 15m3?
pilne ja jutro dam naj proszę jak najszybciej

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:27:43+01:00
Zad1
V=90cm³
m=5kg=5000g
d=m/V
d=5000/90=55,5g/cm³
zad2
V=0,02m³=20000cm³
d=8,93g/cm³
m=d*V
m=20000*8,93=178600g=178,6kg
zad3
V=15m³
d=920kg/m³
m=15*920=13800kg