Odpowiedzi

2009-10-02T09:22:01+02:00
Prawo autorskie – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

Wirus komputerowy – najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika.

Sieć WAN – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto.

Shareware to rodzaj licencji programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat z pewnymi ograniczeniami lub z niewielkimi opłatami do wypróbowania przez użytkowników.

Protokół sieciowy — zbiór zasad nawiązywania łączności i wymiany danych między komputerami pracującymi w sieci komputerowej.

Peertopeer – model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer).
14 4 14