1. Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jedzie motocyklista z szybkością v1=54 km/h. Motocyklistę dogania pociąg mający długość 100 m i wymija go w czasie t=10s. Oblicz szybkość pociągu. Jakie odcinki drogi przebyły pojazdy podczas tego wymijania?

1

Odpowiedzi

2009-10-02T20:13:30+02:00
V₁=54km/h=15m/s
l=100m
l=(v₂-v₁)t
l/t+v₁=v₂
v₂=100m/10s+15m/s
v₂=25m/s
Δs₂=v₂t droga pociągu
Δs₂=250m
Δs₁=v₁t

Δs₁=150m