1.Przyczyny konfliktu pomiędzy koloniami brytyjskimi a anglią?
2.Czego dotyczyła deklaracja 4 lipca 1776 roku?
3.Co zakładała konstytucja w USA?
4.Kiedy USA uzyskało niepodległość?
5.Jaką rolę odegrali Polacy o niepodległość USA?

PROSZE O POMOC :)

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:31:52+01:00
1) ,,bostońskie picie herbaty''-wkroczenie mieszkańców bostonu na statki brytyjskie i wyrzucenie całego towaru do morza.Zemsta za narzucone prawa przez brytyjczyków.
2)Dotyczyła ustalenia praw dla wszystkich.Ogłoszono Deklarację Niepodległościową,która twierdziła:
-wszyscy ludzie są równi,
-rządy są po to by sprawować pieczę nad tymi prawami,a sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych,
-Bóg obdarzył ludzi nienaruszonymi prawami do życia,wolności i szczęścia
4) 4 lipca 1776
5)Tadeusz Kościuszko,oraz Kazimierz Pułaski.
Ten pierwszy był budowniczym fortyfikatorem,inżynierem wojskowym.Ten drugi w czasie wojny dowodził jednostką kawalerii.Został uznany za bohatera narodowego.