Zad.1
Przetłumacz na j.angielski:
a)
Ferdynand Kiepski ma 55 lat. Mieszka z żoną, córką, synem i z teściową. Często lubi pić piwo, bez niego nigdzie się nie ruszy. Ma różne fajne pomysły, które po czasie nic z nich nic nie wychodzi. Jest bezrobotny, leniwy, nie chce się przemęczać i podjąć stałej pracy.

b)
Halina Kiepska ma 52 lat. Pracuje jako pielęgniarka.
Często przegania męża aby podioł się pracy. Jest jedyną normalną osobą w jej rodzinie. Choć Ferdek nic nie robi, to Halina bardzo go kocha.
c)
Waldemar Kiepski ma 38 lat.Jest synem Haliny i Ferdka.
Często chodzi z kolegami na siłownię, intensywnie pracując nad swoją muskulaturą, oraz gra w piłkę nożną. Czyta czasopismo sportowe Muły. Jest słaby w nauce, lubi wypić piwo ze ojcem ale również pomóc mu w jego pomysłach.
d)
Mariola Kiepska ma 27 lat. Jest córką Haliny i Ferdka.
Nie lubi siedzieć w domu, woli chodzić po mieście z chłopakiem Łysym i bawić się na dyskotekach. Jak każda nastolatka ubiera się "trendy". Uważa również, że ojciec jest nienowoczesny. Nie lubi Waldka i nieco nie lubi Babki.
e)
Rozalia Kiepska ma 109 lat. Mówią na nią Babka. Lubi oglądać Koziołka Matołka i słuchać radia Maryja. Jest emerytką, często była okradana prze Ferdka z renty. Porusza się na wózku inwalidzkim.Żarliwa katoliczka, należała do kółka różańcowego.

Z góry Dziękuje dam najlepszą!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:44:25+01:00
A) Ferdynand Kiepski is 55. He lives with him wife, daughter, son and mother-in-law. Ferdek loves drink beer, he can't do anything without it. He have very things, but for time they gonna be ruined. He dont have work, he is lazy. He don't need work.
b) Halina Kiepska is 52. She works at nurse. Halina want to Ferdek works. Only she is normal in that family. Ferdek does nothing but she loves him.
c)Waldemar Kiepski is 38. He is son of Halina and Ferdek. Always he goes with friends in fitness for him strenght and he plays football. Waldek reads newspaper called "sportowe Muły". He is bad at learning, but he likes drink beer with dad. He helps him dad with somethings.
d)Mariola Kiepska is 27. She is daughter of Ferdek and Halina. Mariola doesnt like spend time in home, She want goes in the city with her boyfriend "Łysy". She wearing the same at teen. She doesnt like Waldek and sometimes Rozalia.
e)Rozalia Kiepska is 109. They called her "Babka". she likes watch "Koziołek Matołek" and listens to radio Maryja. She is emerit and Ferdek stoles her paid.
Rozalia moves on the mini car.