Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T19:01:19+01:00
Wyznacz najmniejszą wartość funkcji y = x²+4x-2; znajdź miejsca zerowe : y = 7x²-63; y= x²-12x

Najmniejsza wartość czyli współrzędna y wierzchołka:
yw = -Δ/4a

y = x²+4x-2
a=1, b=4, c=-2
Δ=b²-4ac
Δ=16+8=24
yw=-24/4=-6
najmniejszą wartością tej funkcji jest y=-6

y = 7x²-63
y=7(x²-9)=7(x+3)(x-3)
y=0 tylko wtedy, gdy:
x+3=0 lub x-3=0
x=-3 lub x=3

Miejsca zerowe: -3 i 3

y= x²-12x =x(x-12)
y=0 tylko wtedy, gdy:
x=0 lub x-12=0
x=0 lub x=12

Miejsca zerowe: 0 i 12