Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T15:07:23+02:00
Psalm 91 - Tematem psalmu jest miłość człowieka do Boga . Podmiot liryczny jest tu zbiorowy , wypowiada się w imieniu wiernych . Adresatem utoru jest Bóg . Psalm rozpoczyna się apostrofą do Boga , by opiekował się ludżmi i przyczyniał się do rozsławienia imienia miłosiernego , prawdziwego Boga między poganami . Jest to pierwsza część utworu .
W drugiej części Bóg został przeciwstawiony figurom pogańskich bożków , które nie są istotami nadprzyrodzonymi .
W trzeciej części podm. lir. zwraca się do narodu Izraela , by zawierzył Bogu , ponieważ został przez niego wybrany . Wylicza łaski , jakimi Bóg obdarza człowieka , mówiąc jednocześnie , za co powinniśmy kochać Stwórcę .
W czwartej części pojawia się powtórna apostrofa do Boga . Postanowienie podm . lir. , by sławić dobroć Pana już tutaj , na ziemi , aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o jego miłosierdziu .
Jest to psalm pochwalny . Bóg został w nim przedstawiony jako stwórca , jako dobroczyńca , łaskawca i opiekun .

Sory , ale Psalmu 23 nie wiem...:/ a to myślę że jest dobrze .
5 2 5