Odpowiedzi

2010-01-24T20:09:19+01:00
Mimo ogromnej liczby Żydów zamordowanych na Wschodzie tempo ich zabijania zdaniem przywódców III Rzeszy było wciąż niewystarczające. Masowe rozstrzeliwanie ludzi z jednej strony wpływało deprymująco na żołnierzy niemieckich, z drugiej było zbyt wielu świadków zbrodni, którą przecież zamierzali ukryć przed światem. W związku z tym postanowiono wykorzystać doświadczenia z realizacji programu państwowej eutanazji prowadzonego w Niemczech od 1939 r. Polegał on na uśmiercaniu przez lekarzy w wydzielonych szpitalach osób uważanych za nieuleczalnie chore, niedorozwinięte, psychicznie chore, jednym słowem, które uznano za zagrażające czystości rasy aryjskiej – a więc niegodne, aby żyć – tlenkiem węgla w komorach gazowych, by później ich ciała spalić w przyszpitalnych krematoriach. Do lipca 1941 r. zabito w ten sposób około 70 tys. ludzi. Akcja eutanazji została wstrzymana przez Hitlera po sprzeciwach duchownych Kościoła ewangelickiego w Niemczech i po słynnym kazaniu katolickiego biskupa Münsteru Klemensa Augusta von Galena.

"11 maja 1942 r. powstaje raport Bundu o sytuacji Żydów polskich przekazany władzom londyńskim, które będą się starały nadać mu jak największy rozgłos"

Pod koniec 1941 r. przeprowadzono pod kierunkiem inżynierów niemieckich próby z gazowaniem ludzi w mobilnych komorach gazowych (w specjalnie skonstruowanych samochodach ciężarowych) w obozie Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. We wrześniu tego roku przeprowadzono też w KL Auschwitz próbę mordowania ludzi gazem cyjanowodoru nazywanym cyklonem B. Te pierwsze doświadczenia postanowiono na skalę masową wykorzystać w ośrodkach natychmiastowej zagłady, które zamierzano szybko wybudować na okupowanych ziemiach polskich.
2 3 2
2010-01-24T20:14:04+01:00
Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej polegało na ich całkowitym wyniszczeniu . Żydzi podczas wojny byli przetrzymywani w gettach. Nie mieli żadnych praw jako ludzie. Traktowani byli jako pod-ludzie, którzy później byli wywożeni do obozów koncentracyjnych i paleni. Podczas wojny niemieccy naziści wymordowali 5-6 milionów Żydów.
1 3 1