Proszę o bardzo szybkie odpowiedzi :)
dam naj ;)

1.dany jest prostopadłościan o wymiarach : 2dm , 30 cm , 0,1 m .
oblicz pole powierzchni prostopadłościanu

2. pole powierzchni sześcianu jest równe 864cm kwadratowe . Jaką długość ma krawędź tego sześcianu ?

3. Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 40,5 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa , wiedząc , że wszystkie jego krawędze mają równe długość .

wzór na pole to :
Pc=2*Pp+Pb
Pcpole powierzchni całkowitej
Pp-pole podstawy
Pb-pole powierzchni bocznej

2

Odpowiedzi

2010-01-24T20:37:25+01:00
Zad.1
2dm=20cm
o,1m=10cm

10*30*2=600
30*20*2=1200
10*20*2=400

600+1200+400=2200
Pole powierzchni tego prostopadłościanu wynosi 2200 cm2.
Zad.2
864/6=144
144=12*12
Odp:Krawędź tego sześcianu ma długość 12 cm.
Zad.3Nie wiem jak zrobić, nie wiem co to jest graniastosłup prawidłowy.
Zrobiłam to co umiałam, a z Matmy miałam 6 na koniec roku, a z moją oceną zrobisz co będziesz chciał/ła, twoja decyzja ale mile widziana Naj.;]]
2010-01-24T20:39:45+01:00
Ad1
2dm = 20cm
0,1m = 10cm

Pc = 20cm*30cm*10cm
Pc = 6000cm²

Ad2
a=864/6
864/6=144
√144= 12
a=12

Ad3
40,5cm/9=4,5cm
Ppb= 4*4,5*4,5
Ppb= 81cm