×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-06T20:01:39+00:00
Trybunał Konstytucyjny to organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, którego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu, z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją


Zakres działania Trybunału określa Konstytucja. Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy:
-orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją
-orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi,
-orzekanie w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne
organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami
-rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
-rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa
-orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
-rozstrzyganie o przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej na wniosek Marszałka Sejmu i powierzanie Marszałkowi
Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej
-rozpatrywanie pytań prawnych skierowanych przez sądy
5 5 5
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci