Zad.1
Na lokatę 6-miesięczną wpłacono do banku rozwoju 20000zł oblicz ile wyniosły odsetki jezeli wypłaty pieniędzy dokonano po upływie:
a) 6 miesięcy.
b) 9 miesięcy.
c) 3 miesięcy.
d) 9 miesięcy.
Info do zadania :
Okres umowy | Oprocentowanie |
6 miesięcy | 12% |
1 rok | 13% |
2 lata | 13,5% |
-----------------------------------------
Stopy oprocentowania dotyczą okresu rocznego.

UWAGA: W wypadku wypłaty środków przed
terminem stopa procentowa wynosi 3% w skali
roku.
Zad.2
Do Banku Rozwoju wpłacono 1000 zł na 2-letnią lokatę i wypłacono pieniądze z konta po upływie 1 roku. Oblicz, o ile więcej pieniędzy można było uzyskać , gdyby pieniądze wpłacono na lokatę 1-roczną?

1

Odpowiedzi

2010-01-25T08:44:44+01:00
A) 20000 zł + 1/2 * 0,12 * 20000zł = 20000 zł + 1200 zł = 21200 zł
b) po 6 miesiącach: 21200 zł
21200 zł + 1/4 * 0,03 * 21200 zł = 21200 zł + 159 zł = 21359 zł
2 1 2