Prosze was badzo a jak to pomoże to ćwiczenia chemia nowej ery niebieskie do klasy 2 gim cw 127, 130 , 131 str 67 i 68
127:Do dwóch probówek z kwasem siarkowym (VI) dodano tlenek sdu ( probówka 1.) i tlwnek miedzi(II)(probówka 2.) próbówki ogrzewano
tytuł doświadczenia : Reakcjr tlenku sodu i tlenku miedzi(II) z kwasem siarkowym(VI)
obserwacje:
probówka 1.
powstaje bezbarwny roztwór
probówka 2.
powstaje roztwór barwy niebieskiej
wnioski do probówki 1. i 2.
równania reakcji do probówki 1. i 2.
podsumowanie:tlenek metal+kwas----->..........+...........
130:napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami
a)siarczek sodu
1.
2.
3.
b)fosforan(V)wapnia
1.
2.
3.
131.wybierz z poniższych wzory tych substancji które reagują z kwasem siarkowym(VI) i napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji zachodzących reakcji
Ca
CO2
HCl
Al2O3
MgO
Ca(OH02

1

Odpowiedzi

2010-01-25T17:22:08+01:00
Siemanko! spisuje to z moich ćwiczeń z poprzedniej klasy wiec na pewno bedzie dobrze bo pani nom dyktuje wszystkie zadania:)
zad 127 str. 67
Wnioski: probówka 1 kwas siarkowy(6) reaguje z tlenkiem sodu
probówka 2 kwas siarkowy(6) reaguje z tlenkiem miedzi (2)
Równania reakcji: Pr1 Na₂O+ H₂SO₄ →Na₂So₄+H₂O
Pr2: CuO+H₂SO₄→CuSO₄+H₂O
Podsumowanie: tlenek metalu+kwas→sól+woda
Zad 130 str. 68
a)siarczek sodu
1. 2NaOH+H₂S→Na₂S+2H₂O
2.Na₂O+H₂S→Na₂S+H₂O
3.2Na+H₂S→Na₂S+H₂
b)fosforan (5) wapnia
1. Ca(OH)₂+2H₃PO₄→Ca₃(Po₄)₂+6H₂O
2. 3CaO+2H₃PO₄→Ca₃(PO₄)₂+3H₂O
3. 3Ca+2H₃PO₄→Ca₃(PO₄)₂+3H₂
Zad131 str.68
podkreśl: Ca, Al₂O₃,MgO, Ca(OH)₂
Ca+H₂SO₄→CaSO₄+H₂
Al₂O₃+3H₂SO₄→Al₂(SO₄)₃+3H₂O
MgO+H₂SO₄→MgSO₄+H₂O
Ca(OH)₂+H₂SO₄→CaSO₄+2H₂O

55 4 55