1.Kto jest wzorem jedności dla Kościoła?
2.Jakie uprawnienia pasterskie otrzymali Apostołowie?
3.Na czym polega polega, posłuszeństwo i szacunek względem papieża?
4. Wymień zadania, jakie ma do spełnienia Papież?
5.Jakie zadanie Pan Bóg powierzył hierarchiom Kościoła?
6. Kto stanowi Urząd Nauczycielski Koscioła?
7. Jakie istnieją podziały Kościoła?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T16:37:07+01:00
1.Kto jest wzorem jedności dla Kościoła?
Pan Bog, Jezus Chrystus
2.Jakie uprawnienia pasterskie otrzymali Apostołowie?
Apostołowie byli ludźmi niewykształconymi, zatem dar języków, który otrzymali od Boga służył im do ewangelizacji ówczesnego świata. Mogli dzięki temu nadzwyczajnemu charyzmatowi głosić Ewangelię Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w językach ludów i narodów, do których Duch Święty ich posyłał np. mieszkańcom Palestyny, Syrii, Grecji, Armenii, Iranu, Egiptu, Indii czy Italii. We współczesnym Kościele dar języków spełnia podobną rolę, ale przede wszystkim jest darem szczególnej formy modlitwy, za pośrednictwem, której osoba lub wspólnota uwielbia Boga. W praktyce charyzmat języków zwany glosolalią przypomina prostą modlitwę małego dziecka, wyrażającą uczucia miłości, tęsknoty i zaufania względem Boga, który jest naszym kochającym Ojcem.
3.Na czym polega polega, posłuszeństwo i szacunek względem papieża?

4. Wymień zadania, jakie ma do spełnienia Papież?
Papież jest najważniejszą osobą w kościele katolickim.
może zmieniac zasady kosciola, moze uznawac osoby za swiete.
musi zajmowac sie opieka duchowana
5.Jakie zadanie Pan Bóg powierzył hierarchiom Kościoła?
modlitwa, wiara, nawrócenie, miłość do Stwórcy
6. Kto stanowi Urząd Nauczycielski Koscioła?
biskupi w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu czyli Papieżem.
7. Jakie istnieją podziały Kościoła?
Podział w Polskim Kościele jest odzwierciedleniem podziału w Kościele Powszechnym. Istnieją dwie koncepcje. Pierwsza to program „Nowej Ewangelizacji". Druga to przekonanie, że w XXI wieku katolicyzm powinien być religią dla wybranych. Tych, którzy rzeczywiście chcą przestrzegać tak ostrych norm moralnych dotyczących stosowania środków antykoncepcyjnych, zakazu rozwodów, homoseksualizmu, seksu przedmałżeńskiego, aborcji itd. itp.
Czyli takich, którzy rzeczywiście uznają te normy jako ich obowiązujące.
Nowa Ewangelizacja oznacza, programowo, zwiększenie liczby wyznawców.
Druga koncepcja - wręcz odwrotnie
6 4 6