Odpowiedz "tak" lub "nie"
1. Czy gleba składa się z cząstek mineralnych (produktów wietrzenia), organicznych, orgniazmów żywych (głównie bakterii), wody i powietrza ? __
2. Czy poziom próchnicy to mniej lub bardziej zwierzchniała skała podłoża? __
3. Czy próchnica jest produktem rozkładu roślin i zwierząt? __
4. Czy grubość warstwy próchnicy decyduje o żyzności gleby? __
5. Czy gleby bielicowe są żyzne ? __
6. Czy czarnoziemy są najżyźniejszymi glebami w Polsce ? __
7. Czy czarnoziemy zajmują duży odsetek powierzchni Polski? __

1

Odpowiedzi

2009-10-03T08:09:38+02:00
1.tak
2. ----
3. tak
4. tak
5. nie
6. tak
7. nie

odpowiedzi powinny być w podręczniku, tak mi się wydaje.