Odpowiedzi

  • FaMa
  • Rozwiązujący
2009-10-03T11:10:20+02:00
* Od szegokości geograficznej zależy klimat ( opady, temperatura ). Czym bliżej biegónów tym zimniej, czym bliżej równika tym cieplej. Polska leży klimacie umiarkowanym ( ciepłym ).
* rozmieszczenie form rzeźby terenu polski jest równoleżnikowe co w górach zatrzymuje ciepły prąd powietrza z południa. Ukształtowanie powierzchni, w tym przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ pasów rzeźby, co ułatwia swobodną wymianę mas powietrza z zachodu w kierunku wschodnim i odwrotnie
* polska leży powyżej nad poziomu morza, najgłębsze jezioro Hańcza, najwyższy szczyt Rysy.
* do Polski nie dociera wiele prądów morski, gdyż leży ona nad zamkniętym Morzem Bałtyckim, zatem jest mały wpływ ciepłych i zimnych prądów morskich.
* odległość od dużego zbiornika wodnego (Oceanu Atlantyckiego) oraz wpływ Bałtyku, decydujące o wysokości temperatur.
11 3 11