Proszę to pilne! : )
1. Podaj przykład ciała,ktore ma:
a/ energię potencjalną
b/ energię kinetyczną
2. Na jaką wysokość należy podnieść cegłę o masie 2 kg , aby jej energia potencjalna względem ziemi wzrosła 0,2 kJ?
3. Jak zmieni się energia kinetyczna ciała poruszającego się ze stałą prędkością v , jeżeli jego prędkość wzrośnie trzykrotnie?

Dobrych z fizyki proszę o pomoc! xD
PROSZE BARDZO PROSZE O POMOC, BŁAGAM! xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:13:06+01:00
1.

A)samolot lecący nad ziemią
B)samochód wprawiony w poziomy ruch

2.

E=mgh
E=0.2kJ
E=200J
m=2kg

10×2×h=200
h=200/20
h=10m

3.
p=m×v
3v×m=3p

wzrośnie trzykrotnie,wynika to z zasady zachowania pędu :)