Odpowiedzi

R = 6
Pk = πr²
Pk = π*6²
Pk = 36π
Pw = Pk/6 (pole wycinka, w którym mieści się trójkąt, bo 360°/60°=6)
Pw = 36π/6 = 6π

Pt=a²√3/4 (pole trójkąta równobocznego)
Pt=6²√3/4
Pt=36√3/4
Pt=9√3

Stąd
Pz = Pw - Pt (pole zamalowanej powierzchni)
Pz = 6π - 9√3 ≈ 3,27 (pole zamalowanej powierzchni)

Pozdrawiam:)
145 4 145