Aby obliczyć , ile przekątnych posiada wielokąt , należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia alg. ile przekątnych ma wielokat o n bokach.
b) Oblicz ile przekątnych ma 28-kąt.

3

Odpowiedzi

2010-01-25T19:51:18+01:00
A*(a-3)/2,gdzie a to liczba przekątnych

28*(28-3)/2=14*25=350
2010-01-25T19:51:50+01:00
A)p=n(n-3)/2
b)p=28(28-3)/2
p=28*25/2
p=350Ps. p-liczba przekątnych
2010-01-25T19:51:54+01:00
A)
n * n-3 :2
b)
28 * (28-3) :2 = 28*25:2= 700:2 = 350