Zbiór zadań kłaczkowa do 2 klasy, zadanie 3.28
reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez trójmian kwadratowy P(x)=x²+2x-3 jest równa R(x)=2x+5. Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian x-1

Potrzebuje tego do kilku kolejnych zadań więc proszę o szeroki opis rozwiązania :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:58:28+01:00
W(x)=P(x)*Q(x)+R(x)
W(x)+ x^2+2x-3 *Q(Xx+2x+5 1°
W(x)+(x-1)*K(x)+r(x) 2°

stopien (x-1) =1 to r(x)=m

1-miejsce zerowe
Więc liczymy W(1) z 1° i 2°W(1)=1+2-3*Q(1) +2+5= 7


W(1)=(1-1)*K(1)+r(x)= r(x)
W(1)=7 i W(1)=r(x)


Reszta wynosi 7
jesli cos nie zrozumiałe to pytaj:)
1 5 1