Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:32:57+01:00
1. On był wczoraj długo w domu. - Er war gestern lange zu Hause.
2. Kupiłam książkę. Ich habe ein Buch gekauft.
3. On duzo pracował. Er arbeitete viel.
4. Ile to kosztowało.? Wie viel hat das gekostet?
5. Zaprosiłam wielu gości na imprezę. Ich habe viele Gaeste zur Party eingeladet.
6. On posprzątał swój pokój. Er hat seinem Zimmer aufgeraeumt.

P.S. Zdania wyżej są z błędami ;)
Np. Veranstaltung - wystawa, nie impreza..
Pozdrawiam ;)
Maggie