Odpowiedzi

2010-01-25T22:07:15+01:00
Renesans to okres,w którym poznawano nowe prądy umysłowe,jak również osiągnięcia nauki i sztuki.
Ludzie tej epoki cenili wszechstronne wykształcenie,a na szczególną uwagę zasługiwali ci,którzy zajmowali sięwieloma dziedzinami nauki.
Jednym z takich ludzi był właśnie Mikołaj Kopernik,który urodził się w Toruniu,studiował w Krakowie,Boliwii,Padwie i Ferrarze.
Nauki,którymi się zajmował to medycyna i ekonomia.Badał stosunki monetarne i dązył do ich reformy.
Jednak większosc ludzi współczesnych zna go jako astronoma.Wswej heliocentrycznej teorii udowodnił,że centralnym punktem naszego układu planetarnego jest Słońce,a nie Ziemia.
Teoria jego spowodowała przełom w nauce,i dzięki jego odkryciu ludzkośc miała mozliwosc rozpoczęcia lotów kosmicznych.
Napisał wielkie dzieło"O obrotach sfer niebieskich".
Jako wybitna jednostka całe swe życie podporządkował nauce.