Odpowiedzi

2010-01-25T22:51:31+01:00
Żaden ekonomista nie kwestionuje, że Polska musi przyjąć euro. Do tego zobowiązał się rząd podpisując Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej oraz społeczeństwo w referendum zatwierdzającym ratyfikację tego dokumentu. Ale niektórzy eksperci uważają, że im szybciej nowa waluta wejdzie nad Wisłą do obiegu, tym więcej zyska gospodarka. Inni argumentują, że pośpieszne przyjęcie euro jest szkodliwe dla gospodarki i Polska powinna jak najdłużej odwlekać moment akcesji do eurolandu. – Konieczna jest dokładna analiza kosztów i korzyści. Narodowy Bank Polski przygotowuje raport w tej kwestii. Ale odpowiedź na pytanie, kiedy wstąpimy do euro, należy już do rządu

Proszę Bardzo:)
2 3 2