1. Jednorodne ciało po zanurzeniu do wody waży w niej 0,85N, a po zanurzeniu do nafty jego ciężar wynosi 0,95N. Ile wynosi gęstość substancji tego ciała? Jaka to najprawdopodobniej substancja?

2.Kawałek metalu o ciężarze 15,6N waży w wodzie 13,6N, a w nieznanej cieczy 14N. Wyznacz gęstość nieznanej cieczy i na podstawie tabeli gęstości ustal, jak to najprawdopodobniej ciecz?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:59:20+01:00
Qw=0,85N Qn=0,95N ρw=1000(kg/m³) ρn=800(kg/m³)
ρw*g*v + 0,85N=ρn*g*v + 0,95N
1000*10*v + 0,85= 800**v+ 0,95
10000v + 0,85= 8000 + 0,95
2000v=0,1
v= 0,00005m³=0,05dm³=50cm³
1000(kg/m³)*10(n/kg)*0,00005(m³)+0,85N=1,35N
Fg=1,35N Fg=m*g m=Fg/g m=1,35N/10(n/kg)=0,135kg=135g
ρ=m/v ρ=135g/50cm³=2,7g/cm³- aluminium

zad.2 Q=15,6N Qw=13,6N Qx=14N
15,6=ρ*g*v+13,6
2=1000v
v=0,0002m³
15,6=ρx*g*v + 14
1,6=0,002ρ
2ρ=1600
ρ=800(kg/m³) - nafta
14 3 14