Odpowiedzi

2010-01-26T00:21:23+01:00
P = a² -(b - c)² = a² -(b² - 2bc + c²) = a² - b²-c² + 2bc
stąd
b² + c² - a² = 2bc - P
Z wzorów cosinusów ( Carnota) mamy
a² = b² + c²- 2bc cos α , gdzie α jest miarą kata leżącego
naprzeciwko boku o długości a
mamy zatem
2bc cos α = b² + c² - a²
cos α = [b² + c² - a²] / [2bc] = [2bc - P] / [2bc] = 1 - P/(2bc)
1 5 1