Odpowiedzi

2010-01-26T00:22:00+01:00

dane:
m = 1500 kg
v = 90km/h = 25m/s
t = 5s
Szukane: a przyspiesznie, P - moc, S - droga przebyta w ciągu jednej sekundy

a = V/t = 25m/s / 5s = 5m/s^2

F = a *m = 5m/s^2 * 1500kg = 7500 N

S = at^2/2 =( 5m/s^2 *5s^2)/2 = 62,5 m

P = W/t = (F *s) / t = (7500 N * 62,5m )/5s = 93750 W

Odp.: Moc wynosi 93750 W