1.Podaj przyczyny upadku cesarstwa Wschodniorzymskiego.

2.Omów politykę Cesarstwa wschodniorzymskiego (Bizantyjskiego)
a) wewnętrzną
b) zewnętrzną

3. wymień przyczyny schizmy wschodniej.

4.Wskaż cele działalności klasztorów w dobie wczesnego średniowiecza.


Z góry dzięki za odpowiedź ;) każdą odpowiedź nagrodzę oceną (5) za najwięcej odpowiedzi dam ( najlepszą )

Pozdrawiam

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T09:33:06+01:00
1
Od połowy II wieku cesarstwo rzymskie coraz częściej padało ofiarą rabunkowych najazdów barbarzyńców. Konieczne stało się zwiększenie stanu armii i podniesienie podatków na jej utrzymanie. Spowodowało to drastyczne zubożenie społeczeństwa, zwłaszcza chłopów.

Synowie chłopscy coraz rzadziej wstępowali do wojska, dotychczas opierającego się na tej warstwie społecznej. Jednocześnie wzrastało zapotrzebowanie na rekruta, które starano się zaspokoić zaciągiem wśród barbarzyńców, często werbowanych całymi oddziałami.
BYŁ po PROSTU chaos

3

-rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie,
-różnice religijne (kwestia używania przaśnego chleba w Eucharystii, celibatu księży, postu w soboty, noszenia zarostu przez duchownych etc.)
-różnice organizacyjne,
-Rzym od II poł. IX w. dążył do podporządkowania sobie Wschodu.
7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T09:33:57+01:00
3. Przyczyny schizmy wschodniej:
-rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim
-różnice religijne
-różnice organizacyjne
-dążenia Rzymu do podporządkowania sobie Wschodu
-ogłoszenie przez wschodnich biskupów listu potępiającego niektóre ze zwyczajów łacińskich
-spalenie bulli
4 5 4
2010-01-26T10:55:05+01:00
Ad4.Zakonnicy prowadzili przytółki i szkoły oraz biblioteki, w których przechowywano dzieła autorów starożytnych, kopiowali księgi. Poza tym zajmowali się również gospodarstwem klasztornym. Klasztory były również nastaawione na pracę duszpasterską, niesienie pomocy biednym i ubogim.
3.Główną przyczyną był dogmat Kościoła zachodniego, stanowiący, że Duch święty pochodzi od Ojca i Syna, podczas, gdy w Kościele wschodnim utrzymywano , że tylko od Ojca. Rywalizacja obu ośrodków chrześcijńskicho wpływy w Europie, a zwłascza jej pogańskiej części.
Ad2. A)Kodyfikacja prawa-Kodeks Justyniana, odebrnie przywilejów Żydom, zwalczanie pogaństwa, świątynia Hagia Sophia.
B) Dążenie do zjednocznia Wsch i ZAch, pokonał Wandalówi odzyskał terytoria w Afryce Północnej.
Ad1. Najazd Turków .
Liczę na naj!;d
6 5 6