-Czym zajmowali się mnisi ?
-Co świadczy o tym że żyjący w bogactwie musi realizować zasadę "ora at laborna"(módl się i pracuj)?
-Jakie produkty wytwarzali mnisi?
-Napisać coś o benedyktynach
-Napisać o benegyktynach w polsce?
Proszę pomóżcie!!!
Z góry dziękuje!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:45:16+01:00
A)
- modlitwa,
- praca fizyczna, np.ogrodnictwo
- praca umysłowa
-rolnictwo ( hodowla zwierząt, ryb, ogrodnictwo, pszczelarstwo, rzemiosło, medycyna)
-nauka –(zdobywanie wiedzy lub też nauka – edukacja, kopiowanie ,przepisywanie ksiąg)
-prowadzą szkoły
b) Benydyktyni musieli realizować zasadę "ora at laborna" ponieważ uznawano że bez wyrzeczenia się dóbr doczesnych nie osiągnie się szczęścia wiecznego.Ubóstwo było dla benedyktynów bezgranicznym zaufaniu Bogu, gdyż, jeśli pozbędziemy się wszystkiego, jedynym zabezpieczeniem będzie Chrystus, nie pozostanie już nic prócz wiary, że Pan zaopiekuje się swymi dziećmi i nie pozwoli im zginąć.Ubogi nie jest narażony na pokusy samowystarczalności, gdyż nie posiada niczego, co mogłoby mu wystarczyć. Poprzez ubóstwo upodabniali sie do Jezusa i naśladowali go. :)Pragnęli posiadać tylko tyle, ile zaspokaja ich rzeczywiste potrzeby.
c)-wino
-ser
-konfitury
- miody
- ciastka
- syropy
-chleby
-smalce
-soki lecznicze
-wędliny
-nektary
-likier
d)Najstarszy katolicki zakon mniszy.Założony w 529 roku przez św. Benedykta z Nursji. Motto : Ora et labora (módl się i pracuj). Mnisi ślubują: stałość , obyczaje monastyczne i posłuszeństwo wobec Reguły.Pierwsze opactwo, założone na wzgórzu Monte Cassino we Włoszech( istnieje do dziś). Posiada najstarszą bibliotekę w Europie, a jego scriptorium, w którym przepisywano ręcznie manuskrypty, należy do najcenniejszych zbiorów z średniowiecza. Pierwszym papieżem benedyktynem był Grzegorz I Wielki, on był też pierwszym biografem Benedykta z Nursji. Do innych znanych benedyktynów należą: Anzelm z Canterbury, Pierre Abelard, Alkuin i Paweł Diakon.
e)W Polsce benedyktyni są obecni od 1006 r. Obecnie istnieją klasztory w Tyńcu, Biskupowie i Lubiniu.To oni dokanali przekadu Bibli na tzw. Biblię Tysiąclecia.Do Polski dotarli w XI w., zakładając klasztor w Tyńcu.W zmiennych kolejach losu benedyktyni na naszych ziemiach odznaczali się spokojnym, ale i zdecydowanym patriotyzmem. Po rozbiorach Austriacy, Rosjanie i Prusacy przystąpili do likwidacji zakonu. Klasztory zburzyli. Ostatni z dawnych polskich benedyktynów, z Lubinia, umarł w roku 1871.
12 3 12