Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T11:02:48+01:00
W drugiej części wiersza poeta nawiązuje do tradycji bohaterskich Greków ,zestawia klęskę Greków pod Cheroneą z klęską powstania listopadowego.Polacy nie potrafili wykazać się takim bohaterstwem i oddaniem w powstaniu listopadowym,jak Grecy pod Termopilami.Słowacki uzależnia wyzwolenie narodowe Polski od wyzwolenia społecznego chłopów.
"Dusza anielska",którą trzeba oswobodzić,to lud pańszczyzniany,dopóki chłop będzie gnębiony przez szlachtę- "czerep rubaszny",oraz trzymany z dala od spraw narodowych,dopóty Polska nie odzyska wolności.
Słowacki twierdzi,że naród polski powinien być "posągiem z jednej bryły".Ostro krytykuje wady szlachty takie jak:lekkomyślność,bezmyślność,ciemnotę,ślepe naśladowanie innych narodów i godzenie się z niewolą.Sam również czuje się winny,poniewaz nie brał udziału w powstaniu listopadowym.