Odpowiedzi

2010-01-26T13:16:52+01:00
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych obejmują analizę prawa konstytucyjnego sześciu państw współczesnych -
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch, Francji i Szwajcarii - a więc państw,
których konstytucje zawierają, w ocenie autora, modelowe rozwiązania konstytucyjne większości problemów ustrojowych
państw współczesnych. Dotyczy to samego charakteru konstytucji, a także: statusu jednostki w państwie, ustroju władz
naczelnych (pozycji parlamentu, Egzekutywy i władzy sądowniczej) oraz ustroju władz terenowych (federalizm, regionalizm,
autonomia terytorialna). W miarę możliwości analiza ustrojowa przeprowadzona została w podobnym schemacie, w
odniesieniu do wszystkich państw.