Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:42:36+01:00
1. Największe problemy przyrodnicze Afryki:
a) postępujące procesy pustynnienia
b) zmniejszenie się powierzchni lasów równikowych.
2. Problemy społeczne:
a) najwyższy przyrost naturalny
b) niedożywienie i głód
c) niedostateczna opieka zdrowotna, choroby
d) konflikty i wojny (zróżnicowanie religijne i etniczne)
e) analfabetyzm
3. Problemy gospodarcze:
a) uzależnienie gospodarki od premysłu wydobywczego
b) import wyrobów przemysłowych
c) ujemny bilans handlowy
d) rosnące zadłużenie
4 4 4