Przetłumacz pytania.

1. Which is the furthest south ?
2. Of these three oceans, which is both the biggest and the deepest?
3.Which continent is larger than the others?
4.Where can you find the lowest temperatures in the world ?
5.Where are there the most inhabitiants ?
6.Which country usually has the heaviest rainfall each year ?
7.Which of these rivers is the longest?
8. Which continent has the fewest people?
9.Which language is spoken by most people in the world ?
10.On which continent are there the fewest countries?

Z gory dzieki =)

2

Odpowiedzi

2010-01-26T15:27:10+01:00
1. Który jest daleko południe ?
2. Z tych trzech oceanów, który jest zarówno największy i najgłębszy?
3. Który kontynent jest większy niż inni?
4. Gdzie możesz znaleźć najniższe temperatury w świecie ?
5. Gdzie jest tam najwięcej inhabitiants ?
6. Który kraj zwykle ma najcięższy deszcz każdego roku ?
7. Która z tych rzek jest najdłuższa?
8. Który kontynent ma najmniej ludzi?
9. Który język jest powiedziany przez większości ludzi w świecie ?
10. Na którym kontynencie jest tam najmniej krajami?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:33:58+01:00
1. Co znajduje się najdalej na południe?
2. Spośród tych trzech oceanów, które są największe i najgłębsze?
3. Który kontynent jest większy niż inne?
4. Gdzie można znaleźć najniższe temperatury na świecie?
5. Gdzie istnieją najbardziej inhabitiants?
6. Który kraj ma zazwyczaj najcięższe opady rocznie?
7. Która z tych rzek jest najdłuższa?
8. Na którym kontynencie jest najmniej ludzi?
9. Który język jest używany przez większość ludzi na świecie?
10. Na jakim kontynencie istnieje najmniej krajów?

Umiałam wszystkie, oprócz 5 ;) mam nadzieję że pomogłam ;]