Zad.1
Oblicz:
a) (1- 5/7) x 0,49=
b) 2,4 x 1/3 + 4,8 : 2 2/5=
c)3 do potęgi trzeciej : [ 2,25-(1/2)do potęgi drugiej]=
Zad.2
Na trzech kutrach rybackich przywieziono ryby.Ciężar ryb na pierwszym kutrze stanowił 3/4 ciężaru ryb na drugim kutrze, a ciężar ryb na drugim kutrze wynosił 4/5 ciężaru ryb na trzecim kutrze. Ile ryb przywieziono, jeżeli na pierwszym kutrze przywieziono 480kg?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:17:45+01:00
Zad. 1
a) (1- 5/7) x 0,49 =
= 2/7 x 0,49 =
= 2/7 x 49/100 =
= 7/50
b) 2,4 x 1/3 + 4,8 : 2 2/5 =
= 24/10 x 1/3 + 48/10 : 12/5 =
= 4/5 + 2 =
= 2 4/5
c) 3 do potęgi trzeciej : [ 2,25-(1/2)do potęgi drugiej] =
= 3 x 3 x 3 : [ 2 ,25 - 1/2 x 1/2 ]
= 27 : [ 2,25- 1/4 ]
= 27 : 2 =
= 13,5

Zad. 2
1 kutr = 480 kg
2 kutr = (480 : 3) x 4 = 160 x 4 = 640 kg
3 kutr = (640 : 4) x 5 = 160 x 5 = 800 kg
Wszystkie kutry = 480 kg + 640 kg + 800 kg = 1920 kg