Zadanie 1 (2 pkt.)

Spośród wymienionych określeń wybierz geograficzne czynniki klimatotwórcze:

a) ciepły prąd morski
b) temperatura powietrza
c) odległość od morza
d) wiatry
e) ukształtowanie powierzchni
f) usłonecznienie
g) szerokość geograficzna
h) cienienie atmosferyczne
i) pokrycie terenu
j) wilgotność powietrza


…………………………………………………………………….

Zadanie 2 (4 pkt.)

Wyjaśnij różnice pomiędzy terminami:

A. pogoda – klimat

pogoda - ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

klimat -
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


B. topoklimat – mikroklimat

topoklimat-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mikroklimat-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 3 (2 pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 12.……
Podwyższenie średniej temperatury powietrza


……. …………
……


Zadanie 4 (2pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 14.

Numer
strefy
klimatycznej Rozkład opadów atmosferycznych charakterystyczny
dla strefy klimatycznej
Opady występują we wszystkich porach roku, z przewagą opadów zimowych dla klimatu typu morskiego i opadów letnich dla typu kontynentalnego.
Opady całoroczne, nieznaczne, głównie w postaci śniegu.
Opady przeważnie lub wyłącznie letnie. Zróżnicowanie rocznej sumy opadów od poniżej 50 mm do ponad 2000 mm.

Wysokie opady całoroczne lub koncentrujące się w jednej lub dwóch porach deszczowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T16:29:27+01:00
Zadanie 1 (2 pkt.)

a) ciepły prąd morski
c) odległość od morza
d) wiatry (dokładnie to prędkość wiatru, więc nie wiem, czy to się zalicza)
e) ukształtowanie powierzchni
g) szerokość geograficzna
h) cienienie atmosferyczne(układ ciśnień, nie wiem czy to pasuje)


Zadanie 2 (4 pkt.)
Wyjaśnij różnice pomiędzy terminami:
A. pogoda – klimat
pogoda - w danej chwili, w danym miejscu, można ją szybko określić.
klimat -ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji (30lat)
B. topoklimat – mikroklimat
topoklimat-klimat dużej aglomeracji miejskiej, miejscowy, lokalny - klimat kształtowany przez warunki miejscowe
mikroklimat-zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależy bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych


Zadanie 3 (2 pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 12.

DBCA (jeśli dobrze to zrozumiałam)


Zadanie 4 (2pkt.)
Na podstawie próbnego arkusza maturalnego 2009 wykonaj zadanie 14.

Opady występują we wszystkich porach roku, z przewagą opadów zimowych
dla klimatu typu morskiego i opadów letnich dla typu kontynentalnego.(umiarkowana ..)

Opady całoroczne, nieznaczne, głównie w postaci śniegu. (okołobiegunowa?)

Opady przeważnie lub wyłącznie letnie. Zróżnicowanie rocznej sumy
opadów od poniżej 50 mm do ponad 2000 mm. (możliwe, że zwrotnikowa)

Wysokie opady całoroczne lub koncentrujące się w jednej lub dwóch porach
deszczowych. (równikowa ;>)
1 5 1