1. W czasie transportu 12 ton jabłek uszkodzeniu uległo 5% owoców . Ile ważyły uszkodzone owoce ?
2. Samochód po roku użytkowania stracił 15% swojej wartość i obecnie wyceniony został na 34000 zł. Ile wart był ten samochód rok temu ?
3. Pan Jan wpłacił 1200 zł do banku FORTUNA, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8% w stosunku rocznym . Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20% ?
4. Na działce o powierzchni 6 arów stoi dom zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 15m × 15m. Jaką część działki zajmuje ten dom ?

Proszę o obliczenia .

2

Odpowiedzi

2010-01-26T17:40:36+01:00
1.12ton-100%
x-5%
X=5%*12/100%
x=0,6tony

2.85%-34000 zł
100%-x
x=100%*34000/85%
x=40000zł

3.x=1200*0,08=96zł
x-odsetki po roku
y=96*0,8=76,8zł
y-tyle zostanie

4.6arów=600m²
p=15*15=225m²
600-100%
225-x
x=225*100%/600
x=37,5%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:06:31+01:00
Zad1
Dane
12t --> 100%
x --> 5%

100%X = 12*5%
100%x = 60% /: 100%
x = 0,6 t

1 tona = 1000 kg
Odp: uszkodzone owoce ważyły 600 kg

zad2
dane
34000zł - obecna cena samochodu
x - cana samochodu rok temu

85% --> 34000 zł
100% --> x

85%x =3400000% /: 85%
x = 40000
Odp: Samochód rok temu kosztował 40000 zł

zad3
dane
1200 - tyle pan Jan wpałacił do banku
8% -oprocentowanie
20% - podatek


1200 --> 100%
x --> 8%

1200*8% = 100x%
9600% =100% /: 100
96 = x

1200+96=1296

1296 --> 100%
x --> 20%

1296*20% = 100x%
25920% = 100%x /:100
x = 259,2

1296 - 269,2 = 1026,8

tego zadania nie jestm pewna czy jes dobrze..

Odp:Panu Janowi zostanie 1026.8 zł

zad4
dane
1 ar = 100 m2

6*100= 600 m2 - powierzchnia działki
15*15=225m2

600 --> 100%
225 --> x

600x = 22500 /: 600
x = 37,5 %
Odp: Dom zajmuje 37,5 % działki