Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T13:41:48+01:00
Hołd Pruski
To obraz Jana Matejki malowany w latach 1880-1882 w Krakowie.
Przedstawia hołd pruski złożony przez Albrechta Hohenzollerna przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, byłego mistrza zakonu krzyżackiego królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim 10 kwietnia 1525 roku.

Hołd pruski był konsekwencją postanowień traktatu krakowskiego, na mocy którego z ziem zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern utworzył świeckie księstwo pruskie uzależnione od Polski, mające pozostawać w dziedzicznym władaniu męskich potomków Albrechta, a w razie ich wymarcia, jego braci.
Hołd Pruski to obraz przedstawiający wielkość Polski, świetność jej kultury, sprawiedliwość jej królów.
1 3 1