Odpowiedzi

2009-10-03T19:24:31+02:00
Po odkryciach geograficznych nastąpił silny rozwój wszystkich portów, gdyż wiele towarów eksportowano drogą morską. Głównym ośrodkiem handlu bałtyckiego stał się Gdańsk, którego położenie było niezmiernie korzystne – transport rzeczny Wisłą ułatwiał transport towarów nad morze z głębi kraju. Przez Gdańsk eksportowano na zachód 4% krajowej produkcji. Z ukraińskich folwarków szlacheckich transportowano towary Niemnem lub Odrą. Jedną z przyczyn tak silnego rozwoju Gdańska był przywilej nadany przez Kazimierza Jagiellończyka podczas wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, dający Gdańskowi monopol na pośredniczenie między kupcami zagranicznymi, a polską szlachtą. Ten przywilej zwalniał także Gdańsk z ceł, a także pozwalał mu na możliwość zamknięcia portu. W tym czasie Gdańskiem rządził oligarchia, pozostająca wierna królowi polskiemu.

Oprócz tego Gdańsk był ważnym punktem szlaku bursztynowego. W tym mieście przebywało wielu kupców z całego świata, dlatego Gdańsk obrastał w kulturę europejską, a także zwyczaje. Stawał się także przez to bardzo bogaty.
7 4 7