Elizabeth I was Queen of England and Ireland for 44 years. She never had any children. When she was Queen, Eanglish sailors travelled to north and south America, Shakespeare wrote his plays and England became rich adn powerful. Lauren, 13, from London.
przetłumacz jak umiesz:D prose

2

Odpowiedzi

2010-01-26T18:04:11+01:00
Elizabeth była królową Anglii i Irlandii przez 44 lat. Nigdy nie miała dzieci. Kiedy była królową, angielscy żeglarze udawali się do południowej i północnej Ameryki, Shakespeare pisał swoje sztuki i Anglia została bogatym i silnym państwem.
Lauren, 13, z Londynu.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T18:05:13+01:00

Elizabeth I była królową Angli i Irlandiprzez 44 lata. Ona nigdy nie miała dzieci. Kiedy była królową, angielscy marynarze podróżowali na połnocną i południową Amerykę, Shakespeare napisał swoje przedstawienia i Anglia stała sie bogata i poteżna.
Lauren , 13, z Londynu