1. Który ze starożytnych systemów filoficznych głosił etykę opartą na przeswiadczeniu że szczęście polaga na doznawaniu przyjemności a nieszczęścia na doznawaniu cierpienia?

2. Przeczytaj fragment Horacego Do Deliusza i odpowiedz do jakiej postawy życiowej odwołuje się w niej poeta.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T19:32:02+01:00
1.-Starożytny filozof Epikur z Samos ( IV-III w .p.n.e) twierdził ; jak,żyć ,by stale odczuwać przyjemność ,która jednak polega bardziej na unikaniu bólu niż na jej aktywnym poszukiwaniu.
czyli to głosił epikureizm
-Myślę że to będą Sceptycy
2.Wiersz do Deliusza :
Deliusz był przyjacielem Horacego .Problematyka wiersza to nieuchronna śmierć.Postawę filozoficzną wobec życia Horacy propaguje stoicyzm i epikureizm .Poeta przypomina Deliuszowi ze jest istotą śmiertelną "na zgon skazany" i każe mu żyć chwilą obecną . Po omuwieniu wiersza Horacy chciał by przekazać czytelnikom aby korzystać z życia i nie przejmować sie niczym tak jak napisałam wyznawać filozofie epikureizmu i stoicyzmu
1 5 1