Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:16:09+01:00
Dysponując w zasadzie nieograniczoną władzą zamierzał Cezar przebudować państwo rzym-skie poprzez wprowadzenie wielu istotnych reform. Wyraźnym krokiem wstecz było Zreor-ganizowanie trybunałów sądowych, do których odtąd mieli należeć tylko senatorzy i ekwici z wykluczeniem tzw. tribuni aerarii. Znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnio-nych do korzystania bezpłatnego zaopatrzenia ze skarbu państwa, z 320 tys. do150 tys. Ogra-niczył również Cezar swobodę zrzeszania się obywateli się obywateli rzymskich w związki zawodowe, collegia, obawiał się ich działalności politycznej.
1 5 1