Odpowiedzi

2010-01-26T19:24:42+01:00
A) jak to u góry podzielisz przez pierwiastek
to b ędzie


x =2
x+y=2

y=o x=2b) x - /y =0
x+/y =8
2x=8 /:2
x=4

2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T19:26:34+01:00
A). x²=4
x+y=2

x=2 lub x=-2
2+y=2 lub -2+y=2

x=2 x=-2
y=0 lub y=4

b). x-√y=0
x+√y=8
---------- +
2x=8
x=4

4+√y=8
√y=4
y=16

x=4
y=16

c). x(x+y)=0
x-y=10

x=0 lub x+y=0
0-y=10 x-y=10
--------- +
x=0 lub 2x=10
y=-10 x=5
5+y=10
y=5

x=0 lub x=5
y=-10 y=5

1 5 1
2010-01-26T19:31:53+01:00
A).
x2=4
x=2-y

(2-y)2=4
x=2-y

4+y=4
x=2-y

y=4-4
x=2-y

y=0
x=2

b).x-pier.y=0
x+pier.y=8
___________
2x=8|/2
x=4

x=4
4-perw.y=0

x=4
-pier.y=-4-0

x=4
-pier.y=-4|/-pier.

x=4
y=-4/-pierw.

c).
x(x+y)=0
x+y+10

2x+xy=0
x=10-y

2(10-y)+10-y*y=0
x=10-y

20-2y+10-y=0
x=10-y

-2y-y=-20-10
x=10-y

-3y=-30|/-3
x=10-y

y=10
x=10-10

y=10
x=0