Zad 1
Jaki jest opór 1 km kabla miedzanego o powierzchni przekroju 1 cm2 jeśli opór właściwy miedzi wynosi ok. 17nΩ *m? Porównaj go z oporem płytki izolatora o grubości 1mm, oporze właściwym 1MΩ*m i takiej samej powierzchni przekroju.

Zad 2
Jakie będzie natżenie prądu jeśli kablem o którym mowa w poprzednim zadaniu połączono źródło o napięciu 220V z odbiornikiem o oporze 10Ω? O ile niższe będzie napięcie na odbiorniku w porównaniu z napięciem źródła?

Zad 3
Który przewód ma mniejszy opór: miedziany o średnicy 1mm czy ołowiany o średnicy 4mm jeśli ich długości są takie same? Opór właściwy ołowiu jest równy ok. 220nΩ*m a miedzi ok. 17nΩ*m.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T20:20:07+01:00
1.dane
ρ=17 nΩ*m=17*10^-9 Ω*m przedrostek n - nano=10^-9
s=1cm²=10^-4 m²
l=1km=1000m
opór przewodnika miedzianego
Rm=ρ*l/s=17*10^-9 *1000 /10^-4=0,17Ω
opór izolatora
ρ=1MΩ*m=10^6 Ω*m
s=10^-4 m²
l=1mm=10^-3 m
Ri=10^6 * 10^-3 /10^-4=10^7Ω=10MΩ
2. dane
Rl=0,17Ω
R=10Ω
U=220V
Uo=?
jest problem, odbiornik łączymy za pomocą dwóch przewodów, więc albo przewód dzielimy na pół i opór linii będzie wynosił 0,17Ω, albo to będa takie same dwa przewody i opór linii będzie wynosił 0,34Ω
Przyjmuję 0,17Ω - przewód z poprzedniego zadania został przecięty na poł
I=U/(Rl+R)=220V/10,17Ω=21,63A
Uo=I*R=21,63A*10Ω=216,3V
3.dane
ρm=17*10^-9 Ω*m
ρo=220*10^-9 Ω*m
dm=1mm
do=4mm
sm=π*r²=π*0,5²=0,785mm²=0,785*10^-6m²
so=π*2²=12,56mm²=12,56*10^-6m²
Rm=17*10^-9 * l/0,785*10^-6=0,02*l
Ro=220*10^-9 * l/12,56*10^-6=0,17*l
4 4 4