1. On poradził mi że bym się uczył.
2. Ona zdecydowała się po móc mu.
3. My zdecydowaliśmy się ugotować obiad.
4. Betty od mówiła po pływania ze mną.
5. Tomek obiecał umyć ręce.
6. Beata chce iść do teatru.
7. Ona będzie szczęśliwa pomagają ci.
8. Jestem zbyt zmęczony aby iść do szkoły.
9. Nie jest wystarczająco ciepło aby pływać.

2

Odpowiedzi

2010-01-26T20:16:37+01:00
1. He advised me that I would learn.
2. She decided to connect it.
3. We decided to cook dinner.
4. Betty is said to swim with me.
5. Tom promised to wash your hands.
6. Beata wants to go to the theater.
7. She will be happy to assist you.
8. I'm too tired to go to school.
9. It is not warm enough to swim.

Pozdrawiam, licze na naj.

ArturZ.

Piszę poprawnie po polsku.
1 5 1
2010-01-26T20:19:41+01:00
1.He advised me to learn.
2.She decided to help him.
3.We decided to cook dinner.
4.Betty refused swimming with me.
5.Tom promised to wash hands.
6.Beata wants go to the theatre.
7.She will be happy for helping you.
8.I'm too tired to go to school.
9.It's not hot enough for swimming.