Oblicz wartości liczbowe sum(najpierw zreadukuj wyrazy podobne)
a) 2a+3-a+6+7a dla a=-2
b) 2z+t-3z+4t-1 dla z=5 i t=0,1
c)13x-2y+7-9x+y-4+x-3 dla x=0,2,y=-1
d)N(do kwadratu 2)+n-7+3n<kwadrat>-n-9-n+16 dla n = - 1
2 <jedna druga> BLAGAM !! NA JUTRO POTRZEBNE

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T20:47:05+01:00
A) 2a+3-a+6+7a dla a=-2
8a+10
-16+10=6
b) 2z+t-3z+4t-1 dla z=5 i t=0,1
-z+5t-1
-5+0,5-1=-3,5
c)13x-2y+7-9x+y-4+x-3 dla x=0,2,y=-1
5x-y
1+1=2

d)N^+n-7+3n^-n-9-n+16 dla n = - 1/2

4n^-n-16
4(-0,25)^-(-1/2)-16
-4+0,5-16
-3,5-16=-19,5
2010-01-26T20:49:26+01:00
A]
2a+3-a+6+7a=8a+9
a=-2
8×(-2)+9=-16+9=-7
b]
2z+t-3z+4t-1=-z+5t-1
z=5
t=0,1
-5+5×0,1-1=-6+0,5=-5,5
c]
13x-2y+7-9x+y-4+x-3=5x-y+4
x=0,2
y=-1
5×0,2+1+4=6
d]
N²+n-7+3n²-n-9-n+16=N²+3n²-n
n=-1
a co z tym N?
4n²-n=4×(-1)²+1=5
1 1 1