Odpowiedzi

2010-01-26T20:52:15+01:00
Podróż cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III do grobu biskupa Wojciecha, oraz spotkanie z księciem Bolesławem Chrobrym. Chciał też zawrzeć sojusz przeciwko krajom zachodnim: Galia i plemiona zamieszkujące tamte rejony.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T20:52:32+01:00
Spotkanie księcia polskiego Bolesława Chrobrego z cesarzem Cesarstwa Rzymskiego Ottonem III, które odbyło się między 7 a 15 marca 1000 r. w Gnieźnie w czasie pielgrzymki cesarza do grobu św. Wojciecha.
Celem cesarskiej wizyty było pozyskanie sojusznika dla planów stworzenia uniwersalistycznego Cesarstwa, które obejmować miało cztery równorzędne kraje (prowincje): Rzym (Włochy), Galię (Burgundię i Dolną Lotaryngię), Germanię (Niemcy) i Sclavinię (Słowiańszczyznę). W czasie uroczystości gnieźnieńskich Otton III wręczył Bolesławowi symbole władzy – włócznię św. Maurycego, a także ukoronował księcia diademem cesarskim, co mogło świadczyć o równorzędnej pozycji Polski w świecie chrześcijańskim. Jest także prawdopodobne, że gest cesarza oznaczał, że Bolesław Chrobry został wyznaczony na namiestnika prowincji słowiańskiej.
Cesarz zgodził się również na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw: w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu.
2 4 2