Wykres funkcji g powstał przez przesunięcie wykresu funkcji f o wektor u->. Podaj wzór funkcji g.
np . f(x) = IxI, u-> = [-2,-3] wynik: g(x) = Ix + 2I - 3.
a) f(x) = IxI, u-> = [3, 1 ] wynik: g(x) =
b) f(x) = x ², u-> = [-5, 7] wynik: g(x) =
c) f(x) = -x², u-> = [ 4, 6] wynik:g(x) =

...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T21:38:43+01:00
A) |x-3| + 1
b) (x+5)² + 7
c) -(x-4)² + 6