1, uzupełnij zadania
atomy maja bardzo.......rozmiary. ........ atomów wyraone w gramach przyjmuja wartosci rzedu 10-23 g. mase atomowa wyraza sie w ........ .mase czasteczkowa wyraza sie w ........ .

2,podaj masy atomowe nastepujacych pierwiastkow chemicznych
a) rtec b)magnezu c)wapnia d)krzemu e)żelaza

3,oblicz masy czasteczkowe podanych substancji
a) cl2 b) p4 c) KBr d) h2s e) nh3 f) na2so4 g) (nh4)2co3 h) mg3(po4)2 i)mgo j)naf k)cao l) h2so4

4, ustal wzór związku chemicznego o masie czasteczkowej 78 u zawierajacego w czasteczce 3 atomy w tym 2 atomy tego samego pierwiastka chemicznego o lacznej masie 46 u
5, podaj liczbe atomow i nazwy pierwiastkow wchodzacych w skład czasteczek
a) h2o , b) h2so4 c)ca(oh)2 d) 2 cuso4 e) 3 na2o f) 3 fe2(so4)3 g) 2 cr(oh)3 h) 4 al(no3)3 i )2 ch3cooh

6,oblicz masy czasteczkowe ponizszych substancji
so2,hno3,h2so3,cl2,ba(oh)2,na2co3,pb3(po4)2,c2h5oh, c3h7cooh,al2(so4)3


7,substancje o podanych wzorach uszereguj wedlug zwiekszajacej sie masy czasteczkowej
hno3,naoh,no2,co2,o2,h2o,h2so3.

8,substancje o podanych wzorach pogrupuj wedlug takiej samej masy czasteczkowej
h3po4,c2h4.co,n2,na2o,h2so4,no,c2h6,h2co3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T03:37:15+01:00
Zadanie 1
Atomy mają bardzo małe rozmiary. Masy atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10⁻²³. Masę atomową wyraża się w atomowych jednostkach masy. Masę cząsteczkową wyraża się w unitach (u).

Zadanie 2
Rtęć - 200,59 u
Magnez - 24,305 u
Wapń - 40,078 u
Krzem - 28,0855 u
Żelazo - 55,845 u

Zadanie 3
a ) 45,5 u × 2 = 90 u
b ) 31 u × 4 = 124 u
c ) 39 u + 80 u = 119 u
d ) 1 u × 2 + 80 u = 82 u
e ) 14 u + 1 u × 3 = 17 u
f ) 23 u × 2 + 32 + 16 × 4 = 142 u
g ) 2 × 14u + 8 × 1u + 12u + 16u × 3 = 96 u
h ) 24 u × 3 + 2 × 31 + 8 × 16 = 262 u
i ) 24 u + 16 u = 40 u
j ) 23 u + 19 u = 42 u
k ) 40 u + 16u = 56 u
i ) 1 u × 2 + 32 u + 16 u × 4 = 98 u

Zadanie 4
46 u ÷ 2 = 23 u - to Na (sód)
78 u - 46 u = 32 u - to S (siarka)
Na₂S - 3 atomy w tym 2 atomu sodu i 1 atom siarki

Zadanie 6
SO2 = 32 u + 2 × 16u = 32 u + 32 u = 64 u
HNO3 = 1 u + 14 u + 3 × 16 u = 63 u
H2SO3 = 2 × 1 u + 32 u + 3 × 16 u = 82 u
CI2 = 12 u + 2 × 127 u =12 u + 254 u = 266 u
BA(OH)2 = 137 u + 2 × 16u + 2 × 1 u = 171 u
NA2CO3 = 2 × 23 u + 12 u + 3 × 16 u = 106 u
Pb(PO4)2 = 207 u + 2 × 31 u + 8 × 16= 397 u
C2H5OH = 2 × 12u + 6 × 1 u + 16 u = 46 u
C3H7COOH = 4 × 12 u + 8 × 1 u + 2 × 16 u = 88 u
Al2(SO4)3 = 2 × 27 u + 3 × 32 u + 12 × 16 u = 342 u

Zadanie 7
H2O<O2<NaOH<CO2<NO2<H2CO3<HNO3
masa cz. H2O = 18u
masa cz. O2 = 32u
masa cz. NaOH = 40u
masa cz. CO2 = 44u
masa cz. NO2 = 46u
masa cz. H2CO3 = 62u
masa cz. HNO3 = 63u

Zadanie 8
C2H4=28u = N2 = CO
NO = 30u = C2H6
Na2O = 62u = H2CO3
H3PO4 = 97u = H2SO4
26 4 26