Odpowiedzi

2010-01-27T10:06:46+01:00
1.Jakie jest Twoje hobby?
2.
3.
4.Kiedy masz czas na Twoje hobby?
2010-01-27T13:55:08+01:00
1.Jakie jest twoje hobby? odp. Mein hobby ist Volleyball. (Moim hobby jest siatkówka)
2. Czym się interesujesz? odp. Ich interesiere mich für Tiere. (Interesuję się zwierzętami)
3.?
4.Kiedy masz czas na twoje hobby? odp. Am Montag habe ich Zeit für meine hobby. (W poniedziałek mam czas na moje hobby)
2 4 2
2010-01-27T14:00:24+01:00
Mein hobby ist ............ .
Mein interessiere mich für ............. .
W miejsce ................. w pierwszym zdaniu wpisz twoje hobby np. jeśli twoim hobby jest piłka nożna pisz spiele Fußball.
W miejsce ............... w drugim zdaniu napisz czym się interesujesz np. jeśli interesujesz się muzyką pisz Musik.
1 5 1