1. drabina długości 2,5 m opiera się o ścianę domu,przy czym podstawa drabiny jest oddalona o 1,5 m od podstawy domu. na jakiej wysokości została oparta o ścianę?

2.uczestnicy biwaku spożyli w ciągu czterech dni 24 kg chleba. ile chleba trzeba kopić dla tych uczestników na trzy dni?

3.w restauracji pracuje czterech kelnerów i jeden kucharz. średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników wynosi 960 zl. każdy z kelnerów otrzymuje po 800 zł miesięcznie. oblicz ile miesięcznie zabiera im kucharz.

4. zakład cukierniczy produkuje cukierki czekoladowe w kształcie kuli wypełnione płynnym kremem. średnica cukierka ma 2,5 cm zaś grubość ścianki czekoladowej jest równa 0,25 cm. oblicz ile litrów kremu potrzeba do wyprodukowania 100kg cukierków jeżeli w 1 kg jest 30 cukierków. zapisz obliczenia, wynik podaj z dokładnością do 1 litra.

pliska zgrubcie to bo muszę mieć na jutro :)

3

Odpowiedzi

2010-01-27T10:59:22+01:00
2.2.uczestnicy biwaku spożyli w ciągu czterech dni 24 kg chleba. ile chleba trzeba kopić dla tych uczestników na trzy dni?

24/4=6 6x3=18
odp.: Trzeba kupic 18 kg chleba dla tych uczestników
2010-01-27T11:00:06+01:00
1.
długość drabiny-2,5m
odchylenie-1,5m
wysokość-x

x²+1,5²=2,5²
x²=2,5²-1,5²
x²=6,25-2,25
x²=4
x=2m

na wysokości 2m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T11:15:39+01:00
1. Korzystamy z Pitagorasa.
a² + b² = c²
2,25m² + b² = 6,25m²
b = √6,25m² - 2,25m²
b = 2m
Na wysokości 2m.

2. x = dzienne spożycie
4x = 24kg
x = 6kg
3x = 18kg
Trzeba kupić 18kg chleba.

3. Obliczamy łączny zarobek.
960zł * 5 = 4800zł
Obliczamy pensję kucharza.
4800zł - ( 4 * 800zł ) = 1600zł
Kucharz dostaje 1600zł.

4. Liczymy promień kulki kremu.
( 2,5cm - 2 * 0,25cm ) / 2 = 1cm
Objętość kremu w kulce.
4/3 * π * 1cm³ = 4,1866666666.... cm³ = 4,186666666.... ml
Ilość kulek.
100 * 30 = 3000
Żużycie kremu.
3000 * 4,18666...ml = ok. 13l ( około 12,56l )