1. korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, podaj nazwy i symbole trzech pierwiastków, których atomy mają po trz elektrony walencyjne oraz wskaż ic położenie w układzie okresowym.

2. na podstawie układu okresowego pierwiastków chemicznych podaj symbole i nazwy pierwiastków o konfiguracji elektronowej:
a) [2,2] ....
b) [2,8,1] ....
c) [2,8,4] ....

3. określ na podstawie rysunków, na jaki rodzaje promieniowania byliśmy w obu przypadkach narażeni:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T11:49:55+01:00
Zadanie 1:
1.Bor (B) - gr.13 , ok.2
2.Glin (Al) - gr.13 , ok.3
3.Gal (Ga) - gr.13 , ok.4
Zad.2:
[2,2] - Beryl (Be)
[2,8,1] - Sód (Na)
[2,8,4] - Krzem (Si)
Zad.3
ręka - (Promieniowanie sztuczne rendgenowskie)
Ci ludzie UV - (Naturalne słoneczne)

` . ; **
11 4 11