1. Cząsteczka o wiązaniach kowalencyjnych rozpuszcza się dobrze w związkach:
a) o wiązaniach kowalencyjnych
b) o wiązaniach jonowych
c) a wiązaniach spolaryzowanych, np. w wodzie
d) bezbarwnych

2. Masa cząsteczkowa pewnego tlenku o ogólnych wzorze EO wynosi 81u. Pierwiastkiem E jest:
a) Zn
b) Mg
c) K
d) Na

3. Określ które zdanie jest prawdziwe (P) a które fałszywe (F)
a) bombę atomową można zrobić z oczyszczonego izotopu węgla ¹²₈C ....
b) przemiana promieniotwórcza polega na rozpadzie jądra atomowego na mniejsze fragmenty ...
c) jednym czynnikiem niszczącym, w wybuchu bomby atomowej jest uwolnienie się dużej ilości energii cieplnej ...
d) okres połowicznego zaniku to czas, po którym pozostaje połowa ilości danego izotopu promieniotwórczego ....
e) okres połowicznego zaniku może być różny w zależności od podgrzewania lub oziębiania próbki ....
f) przemianę jądrową można przeprowadzić w szkolnym laboratorium chemicznym ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T15:01:58+01:00
1.c
2. MEO=81g
MO=16g
81g-16g=65g Jest to Zn, czyli odpowiedz a
3.
a) bombę atomową można zrobić z oczyszczonego izotopu węgla ¹²₈C F
b) przemiana promieniotwórcza polega na rozpadzie jądra atomowego na mniejsze fragmenty F
c) jednym czynnikiem niszczącym, w wybuchu bomby atomowej jest uwolnienie się dużej ilości energii cieplnej F
d) okres połowicznego zaniku to czas, po którym pozostaje połowa ilości danego izotopu promieniotwórczego P
e) okres połowicznego zaniku może być różny w zależności od podgrzewania lub oziębiania próbki F
f) przemianę jądrową można przeprowadzić w szkolnym laboratorium chemicznym F